Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Giêng 2019 17:31:00

VCI: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190115_20190115--VCI--NQ-HDQT-va-Phuong-An-Phat-Hanh-Rieng-Le-Trai-Phieu.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi