Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Sáu 2014 09:54:00

Thời gian giao dịch từ ngày 5/6/2014.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Lê Song Lai

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC), đang là cổ đông lớn của VNM; Chủ tịch HĐQT

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/6/2014 đến ngày 3/7/2014

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi