Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Bảy 2014 09:24:00

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã mua 398,310 CP trong tổng số 500,000 CP đăng ký mua.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của tổ chức/ người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Lê Song Lai

Quan hệ củatổ chức hiện giao dịch với tổ chức/người có liên quan: TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC), đang là cổ đông lớn của VNM; Chủ tịch HĐQT

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 398.310 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 398,310 CP, tương đương 0,048% tổng số cổ phần

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Lý do không thực hiện hết giao dịch: biến động giá thị trường

Thời gian kết thúc giao dịch: 3/7/2014

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi