Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy 2014 15:17:00

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1.  Mã cổ phiếu: VNM, cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/CP

2.  Tổng số CP đã phát hành: 833.955.796 CP

3.  Số lượng CP đang lưu hành: 833.437.321 CP

4. Số lượng CP quỹ: 518.475 CP

5. Số lượng CP dự kiến phát hành. Tối đa là 166.687.464 CP, trị giá tính theo mệnh giá là: 1.666.874.640.000 đồng,

6. Tỷ lệ phát hành: 20% : mỗi cổ đông sở hữu 05 CP sẽ được nhận 01 CP mới

7. Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư và phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

8. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/8/2014

9. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, CP lẻ sẽ bị hủy bỏ

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi