Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 23 Tháng Bảy 2014 09:22:00

Mai Quang Liêm- em trai của Mai Kiều Liên- chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đăng ký bán 60.000 CP từ 25/7 đến 22/8 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Tên người thực hiện giao dịch: Mai Quang Liêm

Mã chứng khoán:VNM

Tên và Chức vụ hiện nay  của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Mai Kiều Liên- chủ tịch HĐQT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 183.217 CP, tỷ lệ 0,022%

Số lượng CP đăng ký bán: 60.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự định nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:123.217 CP, tỷ lệ 0,015%

Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/7 đến ngày 22/8.

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi