Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Bảy 2014 14:20:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Trước khi mua CP quỹ:

-  Số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành: 833.433.821

- Số lượng CP quỹ:                                                               521.975

2. Số lượng cổ phiếu ESOP đã thu hồi: 820 CP

Lý do thu hồi: thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân viên theo qui chế phát hành cổ phiếu ESOP của cty.

3. Sauk hi mua cổ phiếu:

- Số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành: 833.433.001

- Số lượng CP quỹ: 522.795

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi