Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Bảy 2014 14:24:00

Vietnam Dairy Products JSC. or Vinamilk (VNM) đă mua lại 860 cổ phiếu phát hành theo chương trình cổ phiếu nhân viên năm 2011 từ nhân viên nghỉ việc để làm CP quỹ

Mã chứng khoán: VNM

Tổng số CP quỹ cty nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 521.975 CP

Tổng số CP đăng ký mua lại: 820 CP

Số lượng CP đã mua: 820 CP

Nguồn vốn mua lại: thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối

Số lượng CP quỹ sau giao dịch: 522.795 CP

Phương thức giao dịch: thỏa thuận không qua sàn

Gía mua bình quân: 10.000/CP

Ngày thực hiện giao dịch: 22/7/2014

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi