Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Bảy 2014 16:28:00

Trần Minh Văn- giám đốc điều hành của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đăng ký bán 100.000 CP từ 31/7 đến 29/8 thông qua khớp lệnh và thỏa thuận

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Minh Văn

Mã chứng khoán:VNM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: giám đốc điều hành

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch:420.030  CP, tỷ lệ 0,05%

Số lượng CP đăng ký bán:100.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự định nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 320.030 CP, tỷ lệ 0,038%

Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/7 đến ngày 29/8.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi