Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Bảy 2014 12:01:00

Cty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký bán tất cả 398.310 CP của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) từ 31/7 đến 25/8 thông qua khớp lệnh

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Cty TNHH MTV Đầu tư SCIC

Mã chứng khoán:VNM

Mối quan hệ của tổ chức có liên quan tại  với tổ chức giao dịch và tổ chức niêm yết: Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước- cổ đông lớn của VNM là chủ sở hữu của Cty TNHH MTV Đầu tư SCIC

Số lượng CP của tổ chức có liên quan đang nắm giữ: 375.732.000 CP, tỷ lệ 45,05%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 398.310 CP, tỷ lệ 0,047%

Số lượng CP đăng ký bán: 398.310 CP, tỷ lệ 0,047%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự định nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục tài chính

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày31/7 đến ngày 25/8.

 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi