Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Tám 2014 10:07:00

Trần Minh Văn- giám đốc điều hành của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) bán thành công 100.000 CP như đã đăng ký, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 320.030 CP, tỷ lệ 0,038%

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Minh Văn

Mã chứng khoán:VNM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: giám đốc điều hành

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch:420.030  CP, tỷ lệ 0,05%

Số lượng CP đăng ký bán:100.000 CP

Số lượng CP đã bán: 100.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 320.030 CP, tỷ lệ 0,038%

Phương thức giao dịch: thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/8 đến 7/8

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi