Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Tám 2014 10:36:00

Amersham Industries Limited đăng ký bán 4 triệu CP từ 13/8 đến 11/9 thông qua thỏa thuận.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Amersham Industries Limited

Mã chứng khoán: VNM

Tên người có liên quan (NCLQ) tại tổ chức niêm yết: Lê Minh Anh

Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT,

Số lượng CP người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP

Chức vụ của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: người đại diện được chỉ định

Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.021.710 CP, tỷ lệ 1,44%

Số lượng CP đăng ký bán: 4.000.000 CP

Số lượng CP dự định nắm giữ sau giao dịch: 8.021.710 CP, tỷ lệ 0.96%

Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: thỏa thuận

Thời gian giao dịch: từ 13/8 đến 11/9

 

 

 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi