Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Tám 2014 14:18:00

Vietnam Enterprise Investmetns Limited đăng ký bán 5,4 triệu CP từ 14/8 đến 12/9 thông qua thỏa thuận.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Vietnam Enterprise Investmetns Limited

Mã chứng khoán: VNM

Tên người có liên quan (NCLQ) tại tổ chức niêm yết: Lê Minh Anh

Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT,

Số lượng CP người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP

Chức vụ của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: người đại diện được chỉ định

Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.113.620 cp, tỷ lệ 1,69%

Số lượng CP đăng ký bán: 5.400.000 CP

Số lượng CP dự định nắm giữ sau giao dịch: 8.7 13.620 cp, tỷ lệ 1,05%

Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: thỏa thuận

Thời gian giao dịch: từ 14/8 đến 12/9

Thông báo này thay thế cho thông báo giao dịch ngày 8/8/2014 (- Vietnam Enterprise Investmetns Limited đăng ký bán 4,5 triệu CP từ 13/8 đến 11/9).

 

 

 

 

 

 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi