Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Tám 2014 09:05:00

Norges Bank đã bán 1,2 triệu CP của CTCP Sữa Việt Nam (VNM), giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3.292.500 CP, tỷ lệ 0,02% từ 18/8/2014

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Tên người có liên quan (NCLQ) tại tổ chức niêm yết: Lê Minh Anh

Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT,

Số lượng CP người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP

Chức vụ của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: gián tiếp kiểm soát

Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.492.500 CP, tỷ lệ 0,54%

Số lượng CP đăng ký bán: 1.200.000 CP

Số lượng CP đã bán: 1.200.000 CP

Số lượng CP nắm giữ sau giao dịch: 3.292.500 CP, tỷ lệ 0,02%

Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: thỏa thuận

Thời gian giao dịch:18/8/2014

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi