Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Chín 2014 08:58:00

Sở GDCK TP HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) như sau:

Loại chứng khoán          :           Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán            :           VNM

Mệnh giá                       :           10.000 đồng

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :  166.685.603 cổ phiếu

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ngày 25/04/2014. 

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:  1.000.641.399 cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 10.006.413.990.000 đồng.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/09/2014

Ngày chính thức giao dịch               : 30/09/2014

 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi