Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Chín 2014 09:02:00

Sở GDCK TP HCM công bố Quyết định thay đổi niêm yết của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) như sau:

-        Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 833.955.796 cổ phiếu (Tám trăm ba mươi ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi sáu cổ phiếu)

-        Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 166.685.603 cổ phiếu (Một trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ ba cổ phiếu)

-        Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.666.856.030.000 đồng (Một ngàn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)

-        Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.000.641.399 cổ phiếu (Một tỷ sáu trăm bốn mươi mốt ngàn ba trăm chín mươi chín cổ phiếu)

-        Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 10.006.413.990.000 đồng (Mười ngàn lẻ sáu tỷ bốn trăm mười ba triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng)

-        Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:  22/09/2014

-        Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ngày 25/04/2014.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi