Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Chín 2014 13:41:00

Thông báo tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

1. Số lượng CP có quyền biểu quyết được lưu hành trước khi thay đổi: 833.433.001 CP

2. Số lượng tăng thêm:166.685.603 CP

3. Số lượng CP có quyền biểu quyết được lưu hành sau khi thay đổi:1.000.118.604

 Lý do: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi