Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Chín 2014 08:49:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) thông báo tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

1. Số lượng CP có quyền biểu quyết được lưu hành trước khi thay đổi: 833.433.001 CP

2. Số lượng tăng thêm:166.685.603 CP

3. Số lượng CP có quyền biểu quyết được lưu hành sau khi thay đổi: 1.000.118.604 CP

 Lý do: Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi