Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Hai 2015 11:16:00

Thời gian giao dịch từ ngày 10/2/2015.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE, Limited

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 164.490 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 480.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 644.490 CP, 0,06%

Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/2/2015 đến ngày 11/3/2015

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi