Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 14 Tháng Hai 2015 09:57:00

Thời gian giao dịch từ ngày 25/2/2015.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: SCIC là chủ sở hữu của SIC đang là cổ đông lớn của VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 137.710 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 360.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 497.710 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày  25/2/2015 đến ngày 26/3/2015

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi