Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Ba 2015 11:19:00

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 146.400 CP, 0,01%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:146.400 CP. không thực hiện mua được trên thị trường do bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/02/2015 đến ngày 03/03/2015
 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi