Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Tư 2015 12:49:00

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 146.400 CP, 0,01%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.000CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186.400 CP. không thực hiện mua được trên thị trường do bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/03/2015 đến ngày 03/04/2015

Chi tiết xem file đính kèm.
 

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi