Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 13 Tháng Tư 2015 10:05:00

Thời gian giao dịch từ ngày 14/4/2015.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 497.710 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC), đang là cổ đông lớn của VNM

Tên của nhân sự chủ chốt tại tổ chức niêm yết: Lê Song Lai

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT là người đại diện một phần vốn của SCIC

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT thành viên

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 325.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 822.710 CP, tỷ lệ 0,08%

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/4/2015 đến ngày 12/5/2015.

Chi tiết giao dịch trong file đính kèm Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãitại đây.

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi