Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2019 16:27:00

VCI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190408_20190408--VCI--CBTT-Thay-Doi-So-Luong-CP-Co-Quyen-Bieu-Quyet-Dang-Luu-Hanh.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi