Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Năm 2015 15:45:00

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của DC Developing Markets tại VNM vẫn là 0,02%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186.400 CP, tỷ lệ 0,02%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186.400 CP, tỷ lệ 0,02%

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/4/2015 đến ngày 21/5/2015.

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi