Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Sáu 2015 15:17:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và cổ phiếu thưởng như sau:

Trước đó, VNM thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 là ngày 7/8/2015.

Tuy nhiên, UBCKNN đã có công văn về việc nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo Thông tư 130 của Bộ tài chính, thời điểm dự kiến phát hành không được quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo. Do đó, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 7/8/2015.

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi