Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Bảy 2015 09:52:00

Thời gian giao dịch từ ngày 3/7/2015.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 822.710 CP, tỷ lệ 0,08%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: cổ đông lớn của VNM

Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết: Lê Song Lai

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 822.710 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/7/2015 đến ngày 31/7/2015

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi