Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2019 17:22:00

VCI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190520_20190520--VCI--NQ-HDQT-Ve-Tai-Bo-Nhiem-Pho-TGDDinh-Quang-Hoan.pdf
  20190520_20190520--VCI--NQ-HDQT-Ve-Tai-Bo-Nhiem-Pho-TGDNguyen-Quang-Bao.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi