Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy 2015 16:14:00

Do thị trường bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của NĐTNN nên cổ đông này đã không mua hết 200.000 CP như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186.400 CP, tỷ lệ 0,02%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.280 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 216.680 CP, tỷ lệ 0,02%

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/6/2015 đến ngày 23/7/2015

Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do thị trường bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của NĐTNN

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi