Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2015 15:13:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm công ty tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 06 nghị quyết và quyết định.

Giao dịch cổ phiếu: Có 11 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và cổ đông lớn được thực hiện.

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi