Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Tám 2015 14:07:00

Như vậy, ông Liêm đã không bán hết 214.860 CP như đã đăng ký.

Tên người thực hiện giao dịch: Mai Quang Liêm

Mã chứng khoán: VNM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng bộ phận khách hàng đặc biệt, phòng kinh doanh

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Mai Kiều Liên

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Em ruột

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 214.860 CP, tỷ lệ 0,021%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 241.860 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 93.290 CP

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 121.570 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/07/2015 đến ngày 28/7/2015.

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi