Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Năm 2019 13:50:00

VCI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Phan Minh Khôi

Nguyễn Phan Minh Khôi báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt như sau: 


Tài liệu đính kèm
  20190527_20190527--VCI--BC-Ve-Ngay-Khong-Con-La-CDL24052019Nguyen-Phan-Minh-Khoi.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi