Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2015 09:38:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Trụ sở chính: Số 10 đường Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 08.54155555 Fax: 08.54161226

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 401/QĐ-SGDHCM ngày 08/09/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nội dung như sau:

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán : VNM

Mệnh giá : 10.000 đồng

Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 200.020.794 cổ phiếu

Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.200.662.193 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 12.006.621.930.000 đồng

Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 10/09/2015

Ngày chính thức giao dịch: 15/09/2015

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi