Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2015 09:40:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết 200.020.794 cổ phiếu (Hai trăm triệu không trăm hai mươi nghìn bảy trăm chín mươi bốn cổ phiếu).

Giá trị chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết theo mệnh giá: 2.000.207.940.000 đồng (Hai nghìn tỷ hai trăm lẻ bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.200.662.193 cổ phiếu (Một tỷ hai trăm triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn một trăm chín mươi ba cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 12.006.621.930.000 đồng (Mười hai nghìn không trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm hai mươi mốt triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)

Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 10/9//2015

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi