Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 14 Tháng Chín 2015 10:10:00

Do không đạt mức giá kỳ vọng nên cổ đông này đã không bán được 50.000 CP như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 260.016 CP, tỷ lệ 0,02%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cp

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 260.016 CP, tỷ lệ 0,02%

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 10/9/2015

Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi