Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

VSD | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Mười 2015 09:39:00

Căn cứ công văn số 6135/UBCK-PTTT ngày 28/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu VNM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM như sau:

Bên chuyển quyền sở hữu: KUROTO FUND LP

Bên nhận chuyển quyền sở hữu: BP PENSION FUND

Số lượng chuyển quyền: 234.450 cổ phiếu

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14/10/2015

 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi