Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một 2015 17:03:00

Thời gian giao dịch từ ngày 18/11/2015.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: bán cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/11/2015 đến ngày 17/12/2015

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi