Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 2015 16:58:00

Thời gian giao dịch từ ngày 1/12/2015.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan: Lê Song Lai

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT và là người đại diện phần vốn

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.011 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/12/2015 đến ngày 30/12/2015

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi