Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Mười Hai 2015 08:41:00

Sau giao dịch, số cổ phiếu của cổ đông này tại VNM tăng từ 0 CP lên 50.000 CP.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Bảo Minh

Mã chứng khoán: FPT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/12/2015 đến ngày 25/12/2015

Tải file gốc.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi