Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Giêng 2016 10:54:00

Lý do: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh phức tạp và có nhiều công ty con, công ty liên kết và các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở nước ngoài như Mỹ, New Zealand, Ba Lan,

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 6078/CV-CTS.KTTC/2015 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM) đề nghị chấp thuận gia hạn cho Công ty với thời hạn công bố Báo cáo tài chính các quý năm 2016 không quá 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc quý.

Lý do: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh phức tạp và có nhiều công ty con, công ty liên kết và các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở nước ngoài như Mỹ, New Zealand, Ba Lan, Campuchia, do đó để lập báo cáo tài chính hàng quý khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC hàng Quý của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Sữa Việt Nam phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi