Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Hai 2016 11:11:00

Do diễn biến của thị trường không thuận lợi nên SIC đã không mua hết 790.000 CP như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11 cp

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: SCIC là chủ sở hữu của SIC đang là cổ đông lớn của VNM

Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết: Lê Song Lai

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT đồng thời là đại diện một phần vốn của SCIC tại VNM

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch hội đồng thành viên

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 790.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 210.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 210.011 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/1/2016 đến ngày 5/2/2016

Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi

Tải file gốc

 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi