Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Hai 2016 15:24:00

Thời gian giao dịch từ ngày 23/2/2016.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.011 CP, tỷ lệ 0,016%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT đồng thời là người đại diện một phần vốn

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT thành viên

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 210.011 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/2/2016 đến ngày 23/3/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi