Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Chủ Nhật, 28 Tháng Hai 2016 22:34:00

Ông Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Minh Ấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Ấn
 
 • Mã chứng khoán: VNM
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Quyên giám đốc nhà máy sữa Thống Nhất
 • Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Thanh  Hòa
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Giám đốc Điều hành chuỗi cung ứng
 • Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chị ruột
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 127.980 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.310 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.050 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 134.030 CP
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh 
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/2/2016 đến ngày 24/2/2016
 • Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua thấp
 
2. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Khánh
 
 • Mã chứng khoán: VNM
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành Nghiên cứu & phát triển
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.662 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 27.460 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.350 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.012 CP
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh 
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/2/2016 đến ngày 25/2/2016
 • Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mua nên số lượng thực mua thấp
 
Tài file gốc
 
 
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi