Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Ba 2016 16:57:00

DC Developing Markets Strategies PLC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 274.646 CP, tỷ lệ 0,02%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 42.060 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 316.706 CP, tỷ lệ 0,03%

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/2/2016 đến ngày 17/3/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi