Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Ba 2016 16:41:00

Ông Trịnh Quốc Dũng và Bùi Thị Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thị Hương

 • Mã chứng khoán: VNM
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành nhân sự - hành chính & đối ngoại
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.002 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.600 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.602 CP
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động năm 2015
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/3/2016 đến ngày 22/4/2016

2, Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Quốc Dũng

 • Mã chứng khoán: VNM
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 139.831 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.400 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 157.231 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện cam kết tham gia chương trình thưởng dài hạn theo kết quả hoạt động năm 2015
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/3/2016 đến ngày 22/4/2016

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãiTải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi