Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Tư 2016 13:55:00

Ông Trịnh Quốc Dũng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Quốc Dũng

Mã chứng khoán: VNM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 139.831 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.400 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.570 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 156.401 CP

Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/4/2016 đến ngày 4/4/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi