Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Tư 2016 17:20:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào 8h ngày 21 tháng 5 năm 2016 tại tòa nhà Time Square, 57-69F Đồng Khởi, và 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố HCM.

Nội dung họp gồm:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động Công ty năm 2015;

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

Báo cáo kết quả giám sát TGĐ&BĐH năm 2015 của Hội đồng quản trị;

Báo cáo của BKS năm 2015;

Trình ĐHCĐ phê duyệt một số vấn đề.

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi