Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Tư 2016 14:20:00

TCT Cổ phần Bảo Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Song Lai

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/4/2016 đến ngày 8/5/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi