Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Năm 2016 14:01:00

Thời gian giao dịch từ ngày 19/5/2016.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: SCIC là Chủ sở hữu của SIC đang là cổ đông lớn của VNM

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 541.054.180 CP, tỷ lệ 45,06%

Tên của nhân sự chủ chốt của TCNY: Lê Song Lai

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm người đại diện vốn

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/5/2016 đến ngày 16/6/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi