Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Sáu 2016 11:58:00

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của DC Developing Markets Strategies Public Limited Company tại VNM giảm xuống còn 0,03%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 316.706 CP, tỷ lệ 0,03%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 48.680 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 365.386 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/5/2016 đến ngày 1/6/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi