Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Sáu 2016 08:16:00

Thời gian giao dịch từ ngày 8/6/2016

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Lê Song Lai

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: SCIC là chủ sở hữu của SIC đang là cổ đông lớn của VNM; Chủ tịch HĐQT

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 541.054.080 CP, tỷ lệ 45,06%; 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 185.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 685.000 CP, tỷ lệ 0,057%

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/6/2016 đến ngày 6/7/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi